CHƯƠNG TRÌNH HỌC NỀN TẢNG 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC NỀN TẢNG 

Khi học sinh mất gốc hoàn toàn kiến thức của một môn học, các con dễ chán nản, không hợp tác hoặc thậm chí có phản ứng tiêu cực với cha mẹ, thầy cô giáo. Chương trình học nền tảng tại ADELA được xây dựng với mục tiêu giúp những học viên đang gặp tình trạng mất gốc nghiêm trọng này lấy lại các kiến thức cơ sở nhất để từng bước học tập chủ động. 

Dựa trên phong cách học tập và cá tính của học viên, Hội đồng đào tạo và gia sư ADELA sẽ xây dựng lộ trình học tập & lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp giúp con xóa bỏ những cảm xúc tiêu cực với việc học, từ đó học tập trung, hiệu quả, cải thiện thành tích. 

Trọng tâm của chương trình: 

  • Lấy lại kiến thức nền tảng mà học viên đang mất gốc 
  • Làm rõ mọi khía cạnh, giúp học viên hiểu thật rõ từng nội dung kiến thức bộ môn 
  • Hướng dẫn học viên cách tư duy, áp dụng lý thuyết vào thực hành 
  • Xóa bỏ cảm xúc tiêu cực, giúp học viên học tập tích cực, hợp tác, chủ động hơn

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Các trường được đánh dấu * là bắt buộc